Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/labohome22/functions.php on line 199

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r o ochronie danych osobowych informuję że:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych jest  Maciej Tomczak z siedzibą w NZOZ Prywatne Laboratorium Analiz Medycznych., ul Średnia 43 w Wągrowcu

 

  • Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie  w celu  udzielania świadczeń medycznych

 

  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą  podmioty świadczące usługi niezbędnę  do prowadzenia działalności medycznej przez NZOZ Prywtne Laboratorium Analiz Medycznych Maciej Tomczak, ul Średnia 43 w Wągrowcu, tj.: SYNEVO Polska Sp. z o.o., LUX-MED., Cambridge Diagnostics, Maintrac Polska

 

  • Dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj przez okres 20 lat

 

  • Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania

 

  • Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób  przetwarzania danych przez administratora jeśli uzna Pan/Pani za uzasadnione że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem

 

  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów  prawa, a brak podania danych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń, chyba że przepisy stanowią inaczej

 

  • Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym

 

  • Podanie Pana/Pani  nr telefonu  nie jest obligatoryjne, ale prosimy o jego podanie z uwagi na możliwość szybkiego porozumiewania się w sytuacjach wymagających nagłego przekazywania informacji np. przesuwania terminów wizyt, prośby o zgłoszenie się do laboratorium w sytuacjach  tego wymagających.

Google

facebook_page_plugin