Nadwrażliwość pokarmowa typu III (nietolerancja pokarmowa)


Nadwrażliwość pokarmowa typu III, inaczej „nietolerancja pokarmowa”, jest reakcją obronną organizmu na spożywany pokarm. Ze względu na złożony mechanizm immunologiczny objawy nadwrażliwości są oddalone w czasie. Objawy pojawiające się w mechanizmie opóźnionym aż w 70% przypadków mają charakter wielonarządowy. Wielopostaciowość objawów (patrz rysunek) i ich przewlekłość, a w wielu przypadkach uznanie ich za stały, normalny element swojego życia powoduje, że nawet przez wiele lat pacjent może bezskutecznie poszukiwać przyczyn swoich objawów (patrz rysunek). Z badań wynika, że przewlekłe dolegliwości trwające od kilku lub nawet kilkunastu lat uległy znacznej poprawie po eliminacji produktów wykazujących podwyższony poziom pokarmowo-specyficznych IgG, diagnozowanych w nadwrażliwości pokarmowej typu III.
 
Objawy nadwrażliwości pokarmowej typu III
Objawy są bardzo różnorodne i niespecyficzne, co wynika z mechanizmu reakcji pokarmowo-specyficznych IgG. Dolegliwości mogą dotyczyć różnych układów jednocześnie.
 
Jak pokarmy mogą inicjować przewlekły stan zapalny?
Reakcje odpornościowe z udziałem IgG mediowane przez pokarmy są złożone, w związku z tym objawiają się w godziny lub dni po ekspozycji na nietolerowany pokarm. Nieustanne spożywanie pokarmów, na które występuje nadwrażliwość, prowadzi do przejścia stanu zapalnego w fazę przewlekłą.
 
Przyczyny nadwrażliwości pokarmowej typu III
Jako główną przyczynę nadwrażliwości pokarmowej typu III wymienia się nieszczelność bariery jelitowej, czyli fizjologicznej struktury pełniącej ważną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu.


Jak diagnozować nadwrażliwość pokarmową typu III?


Obecnie jedyną metodą diagnostyczną „nietolerancji pokarmowej” jest wykonanie testu laboratoryjnego lub ambulatoryjnego w kierunku specyficznych pokarmowo IgG (czytaj więcej: Diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej typu III). Na podstawie uzyskanego wyniku badania można ustalić przeciwzapalną dietę eliminacyjną, polegającą na wykluczeniu z żywienia reaktywnych produktów na pewien okres czasu.


Dieta eliminacyjna a choroby przewlekłe


Eliminacja nietolerowanych pokarmów w oparciu o wynik badania specyficznych pokarmowo IgG jest indywidualizacją zaleceń diety przeciwzapalnej, czyli ważnym elementem wspomagającym organizm w procesie terapeutycznym, celującym w przyczynę dolegliwości. Prawidłowo przeprowadzona dieta eliminacyjna prowadzi do uszczelnienia bariery jelitowej, wyciszenia reakcji immunologicznych, zredukowania symptomów nietolerancji i poprawienia ogólnego samopoczucia, a co najważniejsze usunięcia źródła przewlekłego stanu zapalnego. Badania kliniczne z kontrolowanymi warunkami wykazały, że dieta eliminacyjna w oparciu o specyficzne pokarmowo IgG zmniejsza częstotliwość i nasilenie objawów w  schorzeniach przewlekłych jak migreny (Literatura).

 

Dzięki uprzejmości Cambidge Diagnostics sp. z o.o.

Opracowanie: Cambridge Diagnistics sp. z o.o.

Google

facebook_page_plugin